Kinderfonds Lisse
Kinderfonds
home
visie
aanvragen
formulier
nieuws
contact
links
 
spacer              
spacer fotoserie spacer fotoserie spacer fotoserie spacer fotoserie
spacer              
spacer
Visie en doelen

Stichting Kinderfonds Lisse stelt zich ten doel om effectieve, incidentele, financiële ondersteuning te bieden voor initiatieven ten behoeve van de positieve ontwikkeling van groepen kinderen in Lisse en omgeving.

Kinderfonds Lisse is een stichting met als doel het verlenen van financiële ondersteuning aan projecten of initiatieven gericht op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Zoals uit de naam al blijkt, vormen de kinderen uit Lisse de doelgroep.

Sinds de oprichting in 2008 heeft het Kinderfonds giften verstrekt aan verschillende scholen en SKOL Kinderopvang, ten behoeve van een speeltoestellen, bijzondere projecten en (ICT) initiatieven. Ook zijn er giften verleend aan Speeltuinverenigingen, ten behoeve van de nieuwbouw van een clubgebouw of nieuwe toestellen. Voor scouting en sportverenigingen zijn kampen en spelmiddagen of toernooien gesteund, maar ook nieuwbouw. Huys Dever is in een project gesteund, evenals Cardea, Jol, stichting Wesp, Adamas inloophuis en Manege Puntenburg. Ook zijn buurtinitiatieven gesubsidieerd.